Download Multiple Search and Replace Multiple Search and Replace 5.3
Alat za pronalazak i zamjenu teksta u više datoteka istovremeno
Download Shortcuts Search And Replace Shortcuts Search And Replace 1.6.6
Pronađite i zamjenite prečace
Download Batch Replacer for MS Word Batch Replacer for MS Word 3.4
Izvršite više operacija zamjene istovremeno u više Word dokumenata.
Download wReplace wReplace 1.2.Free
Zamjenite više znakova ili fraza istovremeno