Download Second Copy Second Copy 9.0.0.2
Kopirajte i sinkronizirajte mape na drugu lokaciju
Download 12Ghosts 2ndFolder 12Ghosts 2ndFolder 9.70
Kreirajte kopije cijele mape te organizirajte nekoliko verzija iste mape