Download Make SFX Make SFX 5.6.54.164
Jednostavan program za izradu samoinstalacijskih SFX datoteka