Download Forecast and Budget Builder Excel Forecast and Budget Builder Excel 30
Stvorite trogodišnju prognozu i 12 mjesečni buđet sa sensitivskom analizom.
Download Universal Converter Universal Converter 1.25
Prebacivač između engleskog i američkog mjernog sustava