Download EF CheckSum Manager EF CheckSum Manager 20.02
Provjerite integritet pomoću SFV, MD5 i SHA1 standarda
Download HashMyFiles HashMyFiles 2.36
Izračunajte MD5/SHA1 heš vrijednosti datoteka
Sub Category Program Row CRO
Download HashTools HashTools 4.2
Izračunajte MD5, SHA1, SHA256, SHA384 i SHA512 hash vrijednosti
Download Checksum Aide Checksum Aide 1.0.1.0
Generirajte hash zapis datoteke kako biste validirali njezinu nepromijenjenost
Download Daphne Daphne 2.04
Daphne je malena aplikacija za zatvaranje, kontroliranje i isparavljanje grešaka u windows procesima.
Download KryptoFiler KryptoFiler 1.0.2
Enkripcija i dekripcija datoteka korištenjem velikog broja kriptografskih standarda
Download GetHash GetHash 2.0.0.1
Izračunajte MD5, SHA1, SHA256, SHA284 i SHA512 vrijednosti
Download ChkSum ChkSum 1.4
Izračun hash vrijednosti datoteke
Download DPASHA DPASHA 1.99
Usporedite HASH vrijednosti
Sub Category Program Row CRO
Download PalCrypt PalCrypt 2.1.1.9 Build 2018
Enkripcijski program koji koristi IDEA (128 bit), MD5 i SHA1 algoritam.
Download AccuHash AccuHash 2.0.18
Alat za izračun vrijednosti znamenaka datoteka koristeći CRC32, MD5, SHA1 i druge algoritme radi sigurnog usproeđivanja datoteka