Download EF CheckSum Manager EF CheckSum Manager 20.02
Provjerite integritet pomoću SFV, MD5 i SHA1 standarda
Download ChkSum ChkSum 1.4
Izračun hash vrijednosti datoteke