Download EF CheckSum Manager EF CheckSum Manager 20.02
Provjerite integritet pomoću SFV, MD5 i SHA1 standarda
Download HashTools HashTools 4.2
Izračunajte MD5, SHA1, SHA256, SHA384 i SHA512 hash vrijednosti
Sub Category Program Row CRO
Download KryptoFiler KryptoFiler 1.0.2
Enkripcija i dekripcija datoteka korištenjem velikog broja kriptografskih standarda
Download GetHash GetHash 2.0.0.1
Izračunajte MD5, SHA1, SHA256, SHA284 i SHA512 vrijednosti
Download ChkSum ChkSum 1.4
Izračun hash vrijednosti datoteke