Download Textcrypt Textcrypt 1.5
Alat za enkripciju tekstualnog zapisa
Download TeeChart for Java TeeChart for Java 2018
Komponenta koja omogućuje izradu grafova u JAVA razvojnim alatima