Download Effective File Search Effective File Search 6.8.1
Pronađite datoteku koju tražite bilo na vašem računalu bilo na lokalnoj mreži
Download Finders Keepers Finders Keepers 4.10.1
Pronađite tekst na 4 načina, gledajte ga na 6, zamjenite tekst te indeksirajte datoteke.
Download Google Desktop Search Google Desktop Search 5.1.707.23222
Pretraga datoteka, tekstova unutar datoteka, email poruka te web stranica