Download Employee Project Clock Employee Project Clock 7.32
Alat za praćenje vremena rada zaposlenika na projektu
Download TimeTrex Time and Attendance TimeTrex Time and Attendance 10.7.0-1028
Alat koji će mjeriti vrijeme rada zaposlenika i količinu dolazaka na posao.
Sub Category Program Row CRO
Download Visual TimeAnalyzer Visual TimeAnalyzer 2.0.c
Program prati i analizira računalne aktivnosti. Jednostavan za korištenje, automatski prati sve računalne aktivnosti, radnog vremena, pauze, projekata, troškova, softvera i Interneta, a predstavlja de
Download Smart Time Clock Smart Time Clock 2.0.0.1
Program za evidenciju vremena dolaska i odlska zaposlenika
Download World Time Clock World Time Clock 2.57
Program koji će vam prikazati vrijeme u pet država i gradova koje odaberete sa liste od preko 400 gradova.