Download Active Computer Usage Time Tracker Active Computer Usage Time Tracker 1.0
Analizirajte vrijeme provedeno za računalom i pojedinim aplikacijama
Download Visual TimeAnalyzer Visual TimeAnalyzer 2.0.c
Program prati i analizira računalne aktivnosti. Jednostavan za korištenje, automatski prati sve računalne aktivnosti, radnog vremena, pauze, projekata, troškova, softvera i Interneta, a predstavlja de
Sub Category Program Row CRO
Download Anuko Time Tracker Anuko Time Tracker 1.8
PHP skripta koja omogućuje pokretanje aplikacije za praćenje radnog vremena
Download Portable ManicTime Portable ManicTime 2.3.6
Aplikacija za osobno upravljanje vremenom
Download AllNetic Working Time Tracker AllNetic Working Time Tracker 3.0
Vodite evidenciju o potrošnji vremena po projektu
Download CountYourTime CountYourTime 1.8
Analizirajte vrijeme koje provodite za računalom
Download WinLog Assist Task Tracking WinLog Assist Task Tracking 2.1.5
Zabilježite koliko vremena provodite u radu sa kojom aplikacijom