Download ShareX ShareX 13.1.0
Program za slikanje ekrana sa mogućnosti dijeljenja slike na neki od 25 online servisa