Download Finance Explorer Finance Explorer 8.2.0
Vodite evidencije o štednji, kreditnim karticama, kreditima, dionicama i svemu ostalom.
Download OmniValue OmniValue 4.0
Program za upravljanje i analizu financijskih dobara
Download Sinatica Monitor for Firebird Sinatica Monitor for Firebird 2.0
Program za nadzor i analizu preformansi Firebird baza podataka