Download WebSite-Watcher WebSite-Watcher 2014
Provjerite da li postoji novi sadržaj na web stranicama
Download Soft4Boost Update Checker Soft4Boost Update Checker 7.2.3.579
Softver aplikacija koja se može koristiti za jednostavnu provjeru novih verzija programa u bilo kojem trenutku.
Download Page Update Checker Page Update Checker 0.3.1
Page Update Checkerje dodatak za Firefox koji će automatski provjeriti da li se web stranica promjenila.