Download BySoft FreeRAM BySoft FreeRAM 4.1.6.193
FreeRAM će vratiti memoriju iz operativnog sustava i aplikacija.