Download Angur XML Visualizer Angur XML Visualizer 1.0
Program za vizualizaciju sadržaja XML datoteka
Download FindGraph FindGraph 2.01
Alat za izradu grafova
Download Visualizer Photo Resize Visualizer Photo Resize 5.4
Moćan program za mjenjanje velićina JPG datotekama. Odaberite mapu sa slikama te odredite željenu veličinu. To je sve što trebate napraviti.
Download Zero Assumption Disk Space Visualizer Zero Assumption Disk Space Visualizer 1.0
Zero Assumption Disk Space Visualizer će generirati vizualnu kartu koja će vam olakšati pronalazak najvećih mapa na disku.