Download 2nd Speech Center 2nd Speech Center 4.15.10.1202
Prebacite bilo koji tekst u MP3/WAVE aduio zapis.
Download Voice Mail Compressor Voice Mail Compressor 2.10
Pošaljite glasovne email poruke. Program će napraviti kompresirane .wav datoteke koje ćete onda lako moći poslati putem emaila.