Download Earth Alerts Earth Alerts 2020.1.122
Earth Alerts će pružiti informacije o prirodnim nepogodama U SAD-u.
Download Dino Glade Advanced Dino Glade Advanced 1.4
Animirani 3D čuvar zaslona sa 6 vrsta dinosaura, 3 scene i visualnim efektima.