Download WebShot WebShot 1.9.3.1
WebShot je program koji vam omogućuje da uslikate web stranicu ili učinite njezinu umanjenu sliku
Download iStarSoft Html2Image iStarSoft Html2Image 1.6.0
Prebacite HTML/htm datoteke u JPG/TIF/GIF/BMP/PNG format