Download Visual TimeAnalyzer Visual TimeAnalyzer 2.0.c
Program prati i analizira računalne aktivnosti. Jednostavan za korištenje, automatski prati sve računalne aktivnosti, radnog vremena, pauze, projekata, troškova, softvera i Interneta, a predstavlja de
Download Anuko Time Tracker Anuko Time Tracker 1.8
PHP skripta koja omogućuje pokretanje aplikacije za praćenje radnog vremena