Download PSPad editor PSPad editor 5.0.3.377
Maleni ali snažan urednik za programera sa označavanjem sintakse i ugrađenim FTP klijentom.