Aptana Recenzije
Kvalitetan IDE za PHP
Submited on 28.10.2011 23:06, Review by: Dzi
Recenzirana verzija: 3.0.6.201110251455
Rating: Download Download Download Download Download
Aptana je kvalitetno razvojno okruženje za PHP sa FTP podrškom

Plus:
FTP podrška
Minus:
Crna pozadina i boje nisu previše ugodne. Mogu se promjeniti.