Vista Transformation Pack Recenzije
Moja prva Vista
Submited on 17.05.2008 06:48, Review by: Dzi
Recenzirana verzija:
Rating: Download Download Download Download Download
Vista Transformation Pack je idealna zamjena za Vistu za sve one ?ija su ra?unala pre slaba za pokretanja same Viste. Sam Pack ne?e previše opteretiti vaše ra?unalo tako da ju svi mogu koristiti. Što se ti?e samih mogu?nosti, skoro da i nema vizualnih razlika izme?u Packa i same Viste. Stoga ako se ne želite odre?i Windows XPa ali volite vizualne efekte Viste onda je ovo pravi program za vas.

Plus:
Odli?na imitacija Viste