Graph slike

Pomoću ovog programa možete crtati grafove raznih matematičkih funkcija u kordinatnom sustavu. Pročitajte više o Graph
Graph Graph slike
Graph slike 1
Graph