Inkscape slike

Inkscape je grafički urednik otvorenog koda, sa mogućnostima sličnim onim koje posjeduju Freehand i CorelDraw. Pročitajte više o Inkscape
Inkscape Inkscape slike
Inkscape slike 1
Inkscape 0.92.4
Inkscape slike 2
Inkscape 0.92.4