Portable MobaXterm slike

Pojačan terminal s X poslužiteljem i skup Unix naredbi koje vam omogućuju da obavljate različite operacije na daljinu i koje možete koristiti na putu.. Pročitajte više o Portable MobaXterm
Portable MobaXterm Portable MobaXterm slike
MobaXterm free Xserver and tabbed SSH client for Windows slike
MobaXterm free Xserver and tabbed SSH client for Windows