SoundVolumeView

Program pomoću kojeg možete odrediti jačinu zvuka za pojedine aplikacije. Pročitajte više o SoundVolumeView
SoundVolumeView SoundVolumeView slike
SoundVolumeView slike 1
SoundVolumeView
SoundVolumeView slike
SoundVolumeView