BoxStarter

Alat koji će pomoći .NET programeria kreiranje čiste razvojne i testne okoline. Pročitajte više o BoxStarter
BoxStarter BoxStarter Video
Boxstarter Video
This video demonstrates a complete Boxstarter install on a clean Windows 8.1 machine.