Camlytics

Program koji će na može na CCTV, IP, NVR, webcam kamera prebrojati broj ljudi i auta, detektirati pokrete i još mnogo toga. Pročitajte više o Camlytics
Camlytics Camlytics Video
CAMLYTICS Video