Chrome Cleanup Tool

Program koji čisti programe i dodatke koji mogu izazvati probleme u radu Chrome preglednika. Pročitajte više o Chrome Cleanup Tool
Chrome Cleanup Tool Chrome Cleanup Tool Video
Say NO to ad injection! Google Chrome Cleanup Tool? Video