Cobian Backup

Napravite kopije datoteka i direktorija te ih pohranite kao rezervu na neko drugo mjesto ili disk. Pročitajte više o Cobian Backup
Cobian Backup Cobian Backup Video
How to backup using Cobian Backup - Review Video