DriveImage XML

DriveImage XML je program pomoću kojega ćete moći napraviti 'slike' i pomoćne kopije particija.. Pročitajte više o DriveImage XML
DriveImage XML DriveImage XML Video
Performing a Drive to Drive Copy with DriveImage XML Video