EditPad Lite

EditPad Lite je tekstualni editor koji će vam poslužiti kao zamjena za Notepad. Pročitajte više o EditPad Lite
EditPad Lite EditPad Lite Video
EDITPAD LITE VERSION 7.11 - SOFTWARE REVIEW Video
http://www.nesiasia.blogspot.com DOWNLOAD LINK : http://www.editpadlite.com/download.html