Facebook SDK for Android

Software Development Kit koji omogućuje korisnicima da bi se poboljšala njihova Android aplikacija s integriranim Facebook funkcijama.. Pročitajte više o Facebook SDK for Android
Facebook SDK for Android Facebook SDK for Android Video
Facebook SDK for Android 1 -Setting up the Facebook SDK (Eclipse) Video