Game Maker

Game Maker je program pomoću kojeg možete na jednostavan način izraditi vlastite igrice ili čak programe.. Pročitajte više o Game Maker
Game Maker Game Maker Video
GameMaker Studio 2: Complete Platformer Tutorial (Part 1: Basics) Video