GoldBug Instant Messenger

Chat program koji koristi kriptiranu komunikaciju. Pročitajte više o GoldBug Instant Messenger
GoldBug Instant Messenger GoldBug Instant Messenger Video
Tutorial: GoldBug Messenger Installation Video