HAKOMetar

Certificirani alat za mjerenje brzine pristupa Internetu u Hrvatskoj. Pročitajte više o HAKOMetar
HAKOMetar HAKOMetar Video
Hakometar - mjerenje brzine Video
HAKOMetar ima ulogu utvrđivanja je li brzina širokopojasnog pristupa Internetu u skladu s onom koju ste ugovorili sa svojim pružateljem internetskih usluga. Posebna zanimljivost aplikacije je u tome što rezultate mjerenja koja obavljate mogu služiti kao dokaz u eventualnom prigovoru, pa čak i u sporu protiv svojeg operatera koji vam nije isporučio ugovorenu brzinu, te ćete u tom slučaju imati potporu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.