LastPass for Chrome

Pamćenje šifri i podataka u formama za Google Chrome. Pročitajte više o LastPass for Chrome
LastPass for Chrome LastPass for Chrome Video
LastPass Chrome Extension Tutorial Video
A simple tutorial on google chrome's LastPass extension.