Microsoft Kodu Game Lab

Vizualni programski jezik namijenjen djeci i odraslima za jednostavno kreiranje video igrica. Pročitajte više o Microsoft Kodu Game Lab
Microsoft Kodu Game Lab Microsoft Kodu Game Lab Video
Kodu Game Lab Tutorial - How to Make a Game Video
THANKS GUYS SO MUCH FOR 50,000 VIEWS+ Hello guys and welcome to a new series. Here I will be showing you how to make your own game you can publish even to X-Box! I hope you enjoy! ------------------------------------------------- Join the Gamer's Glory Today! - http://bit.ly/JoinGamersGlory GooglePlus - http://bit.ly/GamersGloryGooglePlus Remember to Comment, Rate, Like, and Subscribe!
Kodu Game Lab Video Video
Kodu Game Lab teaser video including Hannah and President Obama.
[Tutorial] Tự làm Game với Kodu Game Lab - Build a Game with Kudo Game Lab Video
Với kodu game lab, nó là cả một thế giới, các bạn có thể thỏa sức sáng tạo ra game cho chính mình, và không chỉ vậy, các bạn còn có thể làm tải các game khác để có thể thư giản cùng với gia đình, con cái sau giờ học. Ứng dụng này phù hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt là các em nhỏ vì nó có thể kích thích sự tìm tòi sáng tạo. NẾU THẤY VIDEO HỮU ÍCH THÌ HÃY LIKE , SHARE VIDEO VÀ SUBCRIBE CHANNEL CỦA MÌNH. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Link Download: ---Kodu game lab https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10056 ---XNA Framework 4.0 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20914 Azure Microsoft Flappy Bird Game Unity How to make Flappy Bird Building Flappy Bird Cloud Microsoft Azure Kodu game lab Windows 10