Modern Log Viewer

Pouzdan program koji vam pomaže analizirati sadržaj određenih datoteka dnevnika i utvrditi probleme koji su se dogodili tijekom programa izvršavanja. Pročitajte više o Modern Log Viewer
Modern Log Viewer Modern Log Viewer Video
Modern Log Viewer (tutorial video) Video
Modern Log Viewer is a powerful tool to search, catalog and analyze log files with extreme performance and ease to use. Visit: http://modernlogviewer.codeplex.com/ Documentation: http://modernlogviewer.codeplex.com/documentation