MSTech Swift Gadget

Windows Shell Menu dodatak koji će omogućiti čitav niz akcija za upravljanje datotekama i ubrzati vaš rad. Pročitajte više o MSTech Swift Gadget
MSTech Swift Gadget MSTech Swift Gadget Video
How to Use MSTech Swift Gadget Basket Feature Video
How to Use MSTech Swift Gadget to Access Your Common Paths, Apps and Files Video