MySQL Connector/Python

Driver baze podataka koji omogućuje pristup bazi podataka MySQL za Python aplikacije.. Pročitajte više o MySQL Connector/Python
MySQL Connector/Python MySQL Connector/Python Video
Python Programming Tutorial - 48: Install MySql Connector for Python Video