NitroShare

Program služi za slanje datoteka na udaljena računala spojena na mrežu, pomoću "drag and drop" operacije. Pročitajte više o NitroShare
NitroShare NitroShare Video
Nitroshare: Easily transfer files on your home network! Video