Pinterest Save Button for Chrome

Dodatak za Chrome koji omogućuje spremanje Pinterest sadržaja koji vam je zanimljiv. Pročitajte više o Pinterest Save Button for Chrome
Pinterest Save Button for Chrome Pinterest Save Button for Chrome Video
How to add the Pinterest Save button to Google Chrome Video