POS Pizza LT

Potpuno opremljen POS sustav koji vam omogućuje da upravljate pizza poslovanjem uz podršku baze podataka,narudžbenom konzolom i internom obradom kreditnih kartica.. Pročitajte više o POS Pizza LT
POS Pizza LT POS Pizza LT Video
POS PIZZA: How to create a menu Part 1 Video