PSPad editor

Maleni ali snažan urednik za programera sa označavanjem sintakse i ugrađenim FTP klijentom.. Pročitajte više o PSPad editor
PSPad editor PSPad editor Video
PSPad Tutorial Video