QtRPT Designer

Aplikacija za kreiranje izvještaja u XML formatu. Pročitajte više o QtRPT Designer
QtRPT Designer QtRPT Designer Video
QtRPT Designer Video