SentiMask SDK Trial

SDK za bilježenje pokreta i karakterističkih crta lica za razvoj 3D ili VR aplikacija. Pročitajte više o SentiMask SDK Trial
SentiMask SDK Trial SentiMask SDK Trial Video
SentiMask SDK Technology Demo Video