ShareX

Program za slikanje ekrana sa mogućnosti dijeljenja slike na neki od 25 online servisa. Pročitajte više o ShareX
ShareX ShareX Video
How to Use ShareX Video