smtp4dev

Jednostavan SMTP poslužitelj koristan za testiranje softvera koji treba poslati e-mail.. Pročitajte više o smtp4dev
smtp4dev smtp4dev Video
5min Send emails and SMTP4Dev Video